Hva koster initiativet egentlig?

Ofte står vi ovenfor en situasjon der vi må foreta et valg som har betydning for vår privatøkonomiske situasjon. Enkelte av oss er også medlem av råd og styrer, som eksempelvis i en bedrift eller et borettslag, der man foretar beslutninger av økonomisk karakter. Det er uansett nyttig å kjenne til begrepet “alternativkostnad”.

La oss ta utgangspunkt i en situasjon der vi er medlem av et styre i Spurven borettslag og må foreta et valg på vegne av  beboerne i anledning et nedslitt garasjeanlegg. Alternativene er;

a) Rehabilitere det eksisterende garasjeanlegget. Pris: 1.000 000,-.

b) Rive eksisterende anlegg og bygge nye garasjer. Pris 1.500.000,-

Hva bør vi gjøre?

Umiddelbart vil mange svare alternativ a, da prisen for rehabilitering er lavere enn for nybygg. Det kan også tenkes at dette er mest fornuftig ut fra hensynet til eksempelvis tomtestørrelse, tilgang til kapital og annet.

Opplysningen som imidlertid mangler for å ta en kvalifisert beslutning, er alternativkostnaden av forslagene. Alternativkostnaden er kostnaden for det man går glipp av ved beste anvendelse av en ressurs. I eksemplet vårt kan det tenkes at alternativkostnaden til rehabilitering, er nybygg med påfølgende økonomiske gevinster;

– Økte leieinntekter fra utleie av garasjene på  grunn av standardhevingen. Verdi: 400 000,-.

– Økt verdi på de tilhørende leilighetene. Verdi: 250 000,-.

Alternativkostnaden kan være vanskelig å oppdage ved første øyekast, men er viktig for å beregne hva et initiativ egentlig koster. I vårt eksempel med garasjene hadde en riktig vurdering av alternativene blitt:

Rehabilitering:  
Investeringsutgift: kr 1 000 000,00
Tapt inntekt fra utleie: kr 400 000,00
Tapt verdi-økning: kr 250 000,00
Totalkostnad: kr 1 650 000,00
   
Nybygg:  
Investeringsutgift: kr 1 500 000,00
Totalkostnad kr 1 500 000,00

Ved å beregne inn de alternative kostnadene til rehabilitering, ser vi at nybygg fremstår som det beste tiltaket i Spurven borettslag. Også i andre sammenhenger der man må velge enten/eller, eksempelvis som følge av knapphet på kapital, produksjonskapasitet eller lignende, kan det være fornuftig å vurdere alternativkostnaden før en beslutning fattes.

Advertisements
This entry was posted in Bedriftsøkonomi, Privatøkonomi and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Hva koster initiativet egentlig?

  1. Martin Solheim says:

    Godt pedagogisk eksempel, hadde vært gøy å se deg komme med en oppdateringspost med samme eksempel, men denne gangen hvor du gjør om alle tallene til anuiteter og kommer med noen nåverdibetraktninger. Hva ligger forresten bak regnestykke som gir økte leiekostnader på 400 000? Og hvorfor tas dette (og egentlig også verdiøkning på leilighet) inn under Rehabiliteringskollonnen, burde ikke den inngå i kalkylen for nybygg?

    For eksempel, la oss si et tredje alternativ hvor alt står som det er, gitt at det kan holde en forskriftsmessig standard noen år til. I følge ditt oppsett vil et slikt alternativ ha en totalkostnad på 650 000 kroner, og det kan være litt missvisende. Men dette blir også litt vanskelig å regne med når du ikke bruker nåverdier

  2. makrobloggen says:

    Har en mer utførlig nåverdiberegning på et ekte garasjeprosjekt, ikke bare det tenkte eksemplet..men er for omfattende å legge det ut her. Poenget med alternativkostnad er å vurdere hva som man alternativt kunne fått ut av ressursene; når det gjelder rehabilitering så medfører dette tapte inntekter på flere hundre tusen kroner. Den tapte inntektsstrømmen må derfor innkalkuleres her, og ikke på kolonnen for nybygg (her går man ikke glipp av verdiøkning, leieinntekter osv. Ad tredje alternativ; på en måte er det sunk cost. På en annen måte representerer det en alternativ kostnad på et betydelig beløp i form av tapte leieinntekter og manglende verdiøkning av leilighetene..enig?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s