Hjertevarme og offentlig velferd

Det er plass til både private og ideelle aktører i et samfunn der mange mennesker har behov for hjelp av andre for å leve et godt liv. Staten bør ikke være basisen i all velferd, slik SV og Solhjel skriver i DN 9.september d.å.  

Enkelte politikere fra venstresiden ynder fortsatt å fremstille private tilbydere av velferd som annenrangs i forhold til det tilbudet som leveres av det offentlige. Jeg har en mistanke om at dette henger sammen med en vrangforestilling om at bunnlinje og utbyttemuligheter er styrende for enhver beslutning i privat sektor. Slik er det ikke.

I min studiehverdag får jeg innprentet at et ensidig fokus på kostnadsreduksjon sjeldent eller aldri er riktig strategi for å oppnå lønnsomhet over tid. Først og fremst er det fornøyde kunder, tilfredse medarbeidere og riktig ressursallokering som legger grunnlag for trygge arbeidsplasser og levedyktige bedrifter. Så også på området for velferd. I tillegg er det selvsagt slik at det må foreligge avkastningsmulighet– men hvorfor skal det være mindre moralsk riktig å tjene penger på å operere hofter fremfor å produsere tofter? 

Velferdstjenester etterspørres i økende grad. Noen av disse kan løses i markedet. På andre områder kommer markedet til kort. Det gjør også offentlig sektor; myke omsorgstjenester som er basert på ekte mellommenneskelighet, leveres best gjennom vårt frivillige engasjement som medborgere.

Dersom man legger til grunn at staten skal være basisen i all velferd, risikerer man å underminere den hjertevarme som bare mennesker gjennom frivillighet er i stand til å yte, og som i kombinasjon med privat sektors bidrag kan gi flere et bedre velferdstilbud.

Advertisements
This entry was posted in Frie markeder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s