Aksjeanalyse i sin enkleste form

Den enkleste metoden å vurdere aksjer på, er gjennom multippel analyse/fundamental analyse. Om metoden er treffsikker, ja det er en helt annen sak. La oss gjøre et eksperiment.

Nordea skriver følgende om fundamental analyse på sine hjemmesider:

“Fundamental analyse innebærer en vurdering av de underliggende verdiene i et selskap og forventninger til selskapets fremtidige inntjening for å vurdere en mest mulig “riktig” pris på den enkelte aksje.”

Noen viktige finansielle nøkkeltall ved en fundamentalanalyse av en bedrift, er:

  • P/E (price/earnings per share) eller kurs/fortjenesteforholdet:
    P/E = Aksjekurs / Res. etter skatt pr. aksje.
    P/E beskriver aksjens pris i forhold til selskapets fortjeneste pr aksje.
    Generelt kan man si at en aksje med lav P/E anses billigere enn en aksje med høy P/E alle andre forhold konstant. Når man skal vurdere om en aksje er høyt eller lavt priset, sammenligner man ofte P/E-tallet for selskapet med P/E-tallene for tilsvarende selskaper i samme bransje.”

For å undersøke om metoden er treffsikker, har jeg tenkt å gjøre et eksperiment. Under følger en tabell med ulike oppdrettsselskaper som alle er notert på Oslo Børs. Aksjekurs og P/E for sist kjente regnskap er oppgitt for hver av selskapene. Dersom aksjeanalysen med P/E har noe for seg, vil selskapene som har lav P/E (Grieg Seafood, Lerøy Seafood, Cermaq) stige mer enn de som har høy P/E i tiden fremover.  Nå gjenstår det om så er tilfelle..oppdatering følger!

Selskap P/E Kurs12.sept.
MHG 9,5  kr               5,03
Cermaq 7,8  kr             67,75
Lerøy seafood 7  kr           130,00
Grieg seafood 6,2  kr             17,20
Austevoll seafood 8,9  kr             35,80
Salmar 8,2  kr             50,50
     
Advertisements
This entry was posted in Bedriftsøkonomi, Privatøkonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s