Monthly Archives: November 2010

Aksjeanalyse

Som nevnt i et tidligere innlegg benyttes ofte forholdstall for å vurdere aksjer og aksjers potensielle utvikling i verdi over tid. P/E er et mye brukt nøkkeltall;  aksjekurs dividert på årsresultat. Selskap med lave P/E-verdier anses ofte for å være underpriset, … Continue reading

Posted in Bedriftsøkonomi | Leave a comment