Aksjeanalyse

Som nevnt i et tidligere innlegg benyttes ofte forholdstall for å vurdere aksjer og aksjers potensielle utvikling i verdi over tid. P/E er et mye brukt nøkkeltall;  aksjekurs dividert på årsresultat. Selskap med lave P/E-verdier anses ofte for å være underpriset, mens selskaper med høy P/E enten forventes å ha høy fremtidig vekst,  eller å være overpriset.

En ensidig analyse basert på P/E er ufullstendig for å vurdere aksjer, men sammenholdt med flere analyser kan det danne utgangspunkt for å vurdere hvilke aksjer det er verdt å investere i.

For tiden sammenligner jeg ulike selskap innen samme bransje (oppdrett/havbruk) for å se om det er en sammenheng mellom P/E og forventet økning i aksjekurs over tid. Her er status etter 2 måneder:

Selskap P/E Kurs12.sept. Kurs 12.nov. Avkastning
MHG 9,5  kr               5,03  kr          6,21 23 %
Austevoll seafood 8,9  kr             35,80  kr        44,70 25 %
Salmar 8,2  kr             50,50  kr        57,00 13 %
Cermaq 7,8  kr             67,75  kr        79,75 18 %
Lerøy seafood 7  kr           130,00  kr      164,00 26 %
Grieg seafood 6,2  kr             17,20  kr        17,70 3 %

MHG og Austevoll Seafood hadde begge høye P/E-verdier 12.september 2010. Vi ser også at disse selskapene har hatt høy verdiøkning i løpet av de to siste månedene. Merk imidlertid at også Cermaq og Lerøy Seafood med en P/E under gjennomsnittet har hatt kraftig kursvekst. Kanskje er årsaken til de høye P/E-tallene ikke overprising, men snarere forventning om kraftig inntektsvekst (resultat per aksje) i tiden fremover? Høye laksepriser skulle tilsi dette..

Advertisements
This entry was posted in Bedriftsøkonomi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s