Category Archives: Bedriftsøkonomi

Aksjeanalyse

Som nevnt i et tidligere innlegg benyttes ofte forholdstall for å vurdere aksjer og aksjers potensielle utvikling i verdi over tid. P/E er et mye brukt nøkkeltall;  aksjekurs dividert på årsresultat. Selskap med lave P/E-verdier anses ofte for å være underpriset, … Continue reading

Posted in Bedriftsøkonomi | Leave a comment

Aksjeanalyse i sin enkleste form

Den enkleste metoden å vurdere aksjer på, er gjennom multippel analyse/fundamental analyse. Om metoden er treffsikker, ja det er en helt annen sak. La oss gjøre et eksperiment. Nordea skriver følgende om fundamental analyse på sine hjemmesider: “Fundamental analyse innebærer … Continue reading

Posted in Bedriftsøkonomi, Privatøkonomi | Leave a comment

Hva koster initiativet egentlig?

Ofte står vi ovenfor en situasjon der vi må foreta et valg som har betydning for vår privatøkonomiske situasjon. Enkelte av oss er også medlem av råd og styrer, som eksempelvis i en bedrift eller et borettslag, der man foretar beslutninger … Continue reading

Posted in Bedriftsøkonomi, Privatøkonomi | Tagged , | 2 Comments